Τα Τμήματα Μας

Κλασικό - Μοντέρνο Πιάνο

Music's Cool - Κλασικό Μοντέρνο Πιάνο

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Κλασικό   Παραδοσιακό Βιολί

Music's Cool - Τμήμα Βιολιού

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Ηλεκτρική Κιθάρα

Θεωρητικά

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Music's Cool - Τμήμα Θεωρητικών
Music's Cool - Τμήμα Ηλεκτρικής Κιθάρας

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Το μάθημα είναι ατομικό ή ομαδικό σε τμήματα των 5 ατόμων με  συνολική διάρκεια 60' λεπτά (1 ώρα). Διδάσκονται αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα και θεωρία.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Μπουζούκι

Σαξόφωνο - Κλαρίνο

Music's Cool - Τμήμα Μπουζουκιού
Music's Cool - Τμήμα Κλαρίνου Σαξοφώνου
  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

  • I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Μουσική Προπαιδεία

Κλασική - Ακουστική  Κιθάρα

Music's Cool - Τμήμα Κλασικής Ακουστικής Κιθάρας

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Drums

Music's Cool - Τμήμα Drums

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Φωνητική

Music's Cool - Τμήμα Φωνητικής

Το μάθημα είναι ατομικό συνολικής διάρκειας 60' λεπτών (1 ώρα).

Music's Cool - Τμήμα Kindermusik

Το μάθημα απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ηλικίας έως την ηλικία των 7 ετών σε τμήματα των 5 ατόμων το μέγιστο συνολικής διάρκειας 45 λεπτών